FOLLOW
Sites: 216.83 M (+20)
| Directory: 1715 sites (0)
| Niches: 7320 (0)
| Updates: 20.48 M sites/month
| Suggestions: 232 (0)
SHARE
SHARE
Share this W3DIR page on Facebook
Share this W3DIR page on Twitter

SITE INFO: SIAMB.VN

Status
Active
Last Update
11-07-2017
Edited by
W3DIR Server
Last Edit
N/A
RELATED LINKS
DESCRIPTION

Viện SIAMB thực hiện các nghiên cứu cơ bản và ứng dụng nhằm phục vụ cho sản xuất chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ cho nông nghiệp hữu cơ.

INFO
Category: Not selected
Subcategory: Not selected
Niches: Not selected
Supported Languages
Vietnamese
Location
Country: N/A
Region/State: N/A
City: N/A
STATS
Facebook: N/A Likes
Twitter: N/A Followers